Můžeš se vážně seznámit nebo se nakonec jen dobře pobavit, můžeš přijít vícekrát, život ti může změnit investice pouhých 2 hodin tvého času!

Naše poslání

Z akcí:
Rozhovor s účastnicí
Fotogalerie Praha 5. 8. 2011
Fotogalerie Chodov 9.-14. 2. 2012 Fotogalerie Chodov 14. 2. 2013

Pravidla akcí „Zamilujte se!“

  1. Registrační systém „on line“ automaticky zaregistruje prvých 20 žen a prvých 20 mužů. Systém dovolí registraci dalších 10 žen a 10 mužů jako „náhradníků“ – můžou na akci přijít a pokud se na ně nedostane, mají volný vstup na některou z dalších akcí

  2. Líbímseti hosteska u vchodu zkontroluje Líbímseti nick každého účastníka a přidělí mu číslo (1-20). Účastník se následně usadí ke stolečku označeného svým číslem. Do doby, než se slova ujme moderátor celé akce, se může seznámit s tištěnou instruktáží. Prosíme, na akci přijď raději o 10 minut dříve, ať stihneš instruktáž našeho moderátora!

  3. S každým s přítomných protějšků si můžeš povídat, ale pozor – jen 3 minuty! Potom se musí pánové přesunout k dalšímu stolečku, kde je bude vyhlížet další mladá žena!

  4. Pokud se ti protějšek bude líbit, poznamenáš si jeho číslo (dle instruktáže před akcí).

  5. Po skončení akce sesbírá hosteska poznámky účastníků a Líbímseti.cz & Zamilujte se! vyhodnotí oboustranné sympatie. Během následujících 15 minut obdrží každý z účastníků seznam kontaktů na protějšky, kde byla sympatie oboustranná.